open Thu-Mon
11am-18pm

1-3-15 Minamiazabu
Minato-ku Tokyo

03 3454 3786